Klasa: 2

Cele:

 • Uczyć dzieci pracy w technice aplikacji;
 • Rozwijać umiejętność zobaczyć piękno i różnorodność naturalnych form;
 • Wychowywać miłość do piękna.

Wzrokowy szereg: W. Polenow "Motyle".

Literacki szereg: M. Bogdanowicz "siniekryłyj motylek".

Sprzęt lekcji: Kolorowa papier, nożyczki, klej, kredki, farby, pędzle, szmatki.

Plan lekcji:

 1. Organizacyjny chwili.
 2. Przeglądanie obrazów ćmy, czytanie utworów literackich.
 3. Samodzielna praca uczniów. Wykonanie aplikacji motyle.
 4. Wystawa prac. Analiza i ocena wyników twórczości artystycznej uczniów.
 5. Podsumowanie lekcji.

Przebieg lekcji:

 1. Sprawdzić obecność uczniów na zajęciach, przygotowanie miejsca pracy i materiałów.
 2. Rozmowa: Aplikacja w tłumaczeniu z łaciny oznacza "wymuszanie", czyli tworzenie obrazu poprzez włączenie kawałków różnych materiałów na jakiejkolwiek podstawie. U różnych ludów aplikacja odbywa się do zdobienia odzieży, obuwia, przedmiotów codziennego użytku. Na Białorusi rozwinęła się sztuka ludowa wycinania z papieru - wytinanka, aplikacja ze słomy, młodego kierunek aplikacje - florystyka.

  Każdy materiał ma swoje własne cechy i wymagają różnej techniki wykonania.

  Jesteśmy z wami w techniki aplikacji wykonamy portret motyla. Uważamy, rysunki, ilustracje w książkach. Analizujemy kształt, budowa motyle, omawianie zabarwienie skrzydeł, formę rysunków na skrzydłach.

  Z pomocą technologicznego ustalamy kolejność wykonywania aplikacji.

 3. Samodzielna praca.
 4. Wystawa prac, Refleksja.
 5. Podsumowanie lekcji.

Pedagogiczny rysunek: aplikacja

Literatura:

 1. Brak.M. Sokolnikowa. Sztuka i metodyka nauczania w szkole podstawowej. M. Wydawnictwo centrum Akademia. 1999r.
 2. W. S. Kuzynów. Metodyka nauczania plastyki w 1-3 klasie. M. Oświecenie. 1979 r.
 3. W. I. Kovalenko. Artystyczne projektowanie z papieru.Mn.Bia łoruś. 2005.
Add comment