Подписывайтесь на еженедельный дайджест с новыми и самыми популярными статьями.

Lekcje do szkoły

Sztuka daje dzieciom wiele możliwości dla kreatywności, wprowadzając dziecko w stan asymilacji empatii.

Celem tego rozdziału jest pomoc młodym i początkującym nauczycielom w opracowaniu tematu planowania, rozwoju otwartych lekcji, rzemiosła stosowanych i sztuki, fajnych godzin. Po sobie wiem (studiowała w pedagogicznym), jak trudne musi początkującym nauczycielom przy sporządzaniu notatek z lekcji, fajnych godzin!

lekcje sztuki i rzemiosła i sztuki

Materiały, które tu znajdziesz, częściowo moje, częściowo nadesłane przyjaciółmi serwisu. Będę bardzo wdzięczna wszystkim nauczycielom, którzy przyślą swoje opracowania: tematyczny planowanie metodyczne opracowania, konspekty lekcji, prezentacji.

Otrzymuj projektowania zajęć z rysunku, do uczniów ze sztuką. Materiały mogą być używane zarówno na lekcjach, jak i na zajęciach pozalekcyjnych.