IGLASTE TKANIA KORALIKAMI
Iglasta technika tkania koralikami służy do wykonywania cienkich, szpiczastych płatków (chryzantema, stokrotka), pręcików, gałązki sosny, świerki itp.
Do opanowania tej techniki weź odcinek drutu o długości 20 cm, Na środek drutu nawlekajcie 5 paciorków i przejdź przez koraliki w przeciwnym kierunku, pomijając ostatnią paciorek. W podobny sposób wykonaj kilka igiełek na każdym z końców drutu, jak pokazano na schemacie wyplatania nr 10.
Na rys. 11 przedstawiony arkusz, wykonany w technice równoległego wyplatania. Ząbki tej blachy wykonane w technice acicular wyplatania.
 
KOŁOWA (FRANCUSKA) TECHNIKA
Ta technika tkania koralikami jest szczególnie przydatny do wykonywania płatków i liści dużego rozmiaru. Technika trudna i jej opanowanie może wymagać znacznego wysiłku.
Zaokrąglone płatki i liście. Weź drut o długości 60-80 cm Na jednym z końców drutu zrób małą pętelkę i skręć drutu pod pętelką kilka razy.
Na inny (roboczy) koniec drutu nawlekajcie podana w opisie liczba paciorków pierwszego rzędu, na przykład 5, jak dla płatków maku. Zegnij drut w odległości 15 cm od końca z pętelką i pisania koralikami, jak to pokazano na rysunku 12. Umieść cztery palce lewej ręki w utworzonej zgięcie drutu i prawą ręką dokręcić drutu na 1 cm, przy palcach jednej ręki (rys. 13). Nawlekajcie na druty na 2-3 paciorki więcej, niż było wpisać w pierwszym rzędzie. Umieść drugi rząd perełek dosunięte do pierwszego tak, aby jego koniec znalazł się jest ustawiony prostopadle do pierwszego rzędu (rys. 14).
Wkręcić roboczy koniec drutu nad pierwszym rzędem, zachowując kąt prosty między zwłokami (rys. 15).
 
Dla trzeciego rzędu wpisz tyle paciorków, aby można je było ułożyć blisko pierwszego rzędu perełek z drugiej strony (rys. 16). Wkręcić roboczy koniec drutu pod pierwszym rzędem perełek, zachowując kąt prosty. W podobny sposób wykonaj podane w opisie liczba rzędów. Określić liczbę paciorków dla każdego kolejnego rzędu będzie znacznie łatwiejsze, jeśli raz zdobyć 15-20 cm koralik na koniec pracy drutu. Aby koraliki nie rąk, wkręcić końcówkę drutu.
U kwiatu, składającej się z kilku działek, musi być szczupła trzonu. Dlatego, po tym jak płatek w pełni wykonany, przeciąć pętlę z drutu w odległości 1 - 2 cm od podstawy płata (rys. 17) i skręć powstałe końce drutu nie więcej niż 3-4 razy. Po złożeniu kielicha kwiatu wszystkie płatki ułożone razem i drutu pod nimi są zwinięte do osiągnięcia wymaganej długości łodygi.
Jeśli zaokrąglony kształt ma nie płatek kwiatu, a blachy, to w tym przypadku drut nie jest cięty. Na podstawie arkusza dla wytrzymałości należy dodać jeszcze 1-2 druciki i skręcić końce pod blachą do końca.
Odwiń lub wyciąć małą pętelkę z drutu, wykonaną na samym początku. Wkręcić ten drut wokół drutu ostatniego rzędu 2 razy i przepuścić przez 3 cm ostatniego rzędu koralików (wzór tkania koralikami nr 18). Jeśli rozmiar kulki nie pozwala tego zrobić, zaplećcie koniec drutu między rzędami koralików z dolnej strony liścia. Spiczaste płatki i liście. Różnica wskazał płatków i liści od zaokrąglone polega na wykonywaniu szczyty: koniec drugiego i początek trzeciego rzędów perełek składają się z pierwszym rzędem kąt 45 (rys. 19). Roboczy koniec drutu należy wkręcać nad pierwszym rzędem perełek w taki sposób, aby najnowsza paciorek drugiego rzędu znalazła się między pierwszym i drugim paciorkami trzeciego rzędu.
W podobny sposób ułożyć wszystkie kolejne rzędy spiczastych szczyty arkusza (rys. 20). W tych przypadkach, gdy płatki i liście, dwuspadowe z obu końców, podstawy wykonują tak samo, jak szczyt.
W opisie schematu wyplatania z koralików w kolorach kolejność czynności może być tak:
5 paciorków — 9 rzędów (lub 2 cm — 11 rzędów). Pierwsza cyfra wskazuje liczbę paciorków w pierwszym rzędzie lub długości pierwszego rzędu w centymetrach, druga — wymagana ilość rzędów.
 

 

 

  

 

Add comment