Pierścienie pośrednie, końcowe pętli drutu, szwienzy w procesie tworzenia dekoracji używane są w bardzo aktywnie. Wielokrotne otwieranie i zamykanie może uszkodzić metalu, przez co powstaje luka lub deformacje. Dlatego ważne jest, aby otwierać i zamykać takie pierścienie.

Nie można ujawniać pierścienie, rozciągając końcówki w różne strony! Prawidłowo zacisnąć każdy koniec pierścienia szczypcami i przesuwać je w przeciwnych kierunkach względem siebie. Ciągnąć jeden koniec w górę, a drugi w dół, coraz formularz S. Aby zamknąć pierścień, wystarczy związać koniec razem.

prawidłowe rozmieszczenie pierścieni

niewłaściwe ujawnienie pierścienie

Add comment