Композиції і об'єкти, стилізовані для криволінійного аплікації, можуть бути в подальшому стилізовані для геометричної аплікації і навпаки. Така можливість створює умови для взаємозбагачення композицій, які виконуються у двох різних техніках новими декоративними прийомами і формами.
До двом етапам стилізації форм від криволінійних до геометричним необхідно додати ще один, який предварит їх, — аналіз реальних об'єктів і форм. Робота по стилізації об'єктів буде мати наступну структуру:
загальний аналіз об'єкта (композиція, характер);
узагальнення форм і виключення зображальності;
визначення емоційного характеру об'єкта (композиції) і створення на його основі декоративного образу.
На малюнках 4.73—4.75 дано приклади стилізації рослин, птахів, тварин, людини, виконані для технік геометричної та криволінійної аплікацій. Стилізація природних форм
Для кожного зображення виявлено загальні характерні обриси і внутрішні властивості. Наприклад, для зображеного на малюнку 4.73 а подорожника — це низьке розташування листя, що виходять з одного центру, і тонкі суцвіття на довгих черешках. Форму квітки троянди (малюнок 4.73 г) відрізняють розгорнутість пелюсток і їх безліч. В квітку маку (малюнок 4.73 д) відкривають пелюстки середню частину квітки, і це може вплинути на виявлення зон стилізації їх пропорційних співвідношень. Наведені приклади описів до малюнків не є комплексним аналізом всієї форми, вказані лише їх характерні риси, які можуть стати основою декоративної стилізації, акцентами на яких буде зосереджено основну увагу автора.
Після загального аналізу ведеться детальна розробка елементів форми, оцінюється будова пелюсток і листя у рослин, їх розташування.
У тварин і людини визначаються основні елементи в структурі їх образів, проводяться необхідні узагальнення. В кожному елементі виявляються і розробляються його основні якості, які згодом стануть основою для розробки декоративних образів.
Підсумком першого виду стилізацій є створення декоративного образу, побудованого на вільних лініях і формах, які адаптовані до техніки криволінійної аплікації.
Основні вимоги, яким повинні відповідати композиція та її елементи в криволінійної аплікації:
чим менше зображуваний об'єкт, тим простіше має бути його композиція і форма елементів, що входять в його структуру;
всі елементи повинні бути виконані в одному стилі;
всі елементи зображення повинні мати чіткі замкнуті контури;
лінії, які є кордонами між дотичними елементами, не повинні мати складних обрисів.
Далі, на основі стилізацій, виконаних для криволінійного аплікації, проводимо стилізацію для виконання цих образів в техніці геометричної аплікації. Використовуємо вже розроблену структуру розташування елементів для кожного декоративного образу. Знаходимо варіанти аналогів геометричних форм кожному з криволінійних елементів. Таких варіантів може бути розроблено дуже багато (малюнок 4.73—4.75).
Розроблені варіанти декоративних образів для різних технік аплікації показують нескінченну різноманітність можливих рішень завдань створення декоративних композицій. Аналогічно стилізації окремих об'єктів від криволінійних форм до геометричним можна провести стилізацію декоративних композицій. На малюнку 4.76 а—в і фото 42 показаний приклад стилізації композиції декоративного панно від криволінійних форм до геометричних. Стилізація природних форм
Стилізація проводиться на основі загальної схеми композиції. Спочатку визначається розмір і форма композиційного плями на декорованій площині і центральних елементів композиції (малюнок 4.76 а, б), розробляється загальна для обох панно структура розташування елементів на площині. Далі ведеться детальна розробка елементів композиції для криволінійного аплікації (малюнок 4.76). На її основі створюються елементи декоративної композиції для геометричної аплікації.
Зберігаючи загальну структуру композиції, автор допускає свободу у вирішенні приватних композицій центральних і додаткових елементів.
Add comment