При виконанні базового лекала муляжным способом іноді отримують виточку від лінії талії (малюнок 355) дуже глибоку і випуклу. Ліф з дуже глибокими вытачками від лінії талії Закрити таку виточку при переведенні її в інше місце досить важко. Про це сказано нижче.
Переведіть на аркуш паперу лекало переду ліфа з аналогічною вытачкой (глибиною 6-8 см). Закрийте виточку від лінії талії на 2 см нижче точки Р. Розріжте лекало по першій лінії виточки.
Обидві частини лекала з'єднайте лініями виточки, закриваючи її. При цьому одна лінія виточки заходить на іншу (малюнок 356). Якщо це зменшення ширини ліфа помітне (понад 0,5 см), потрібно поєднати лінії виточки тільки в її кінці (малюнок 357).
Отримана витачками грудей довша, ніж зазвичай, і закінчується кривою лінією. Це не має значення для моделей такого типу.

Ліф з дуже глибокими вытачками від лінії талії
Add comment