Ланцюжки і бордюри найчастіше грають роль обрамлення і окантовки при оформленні шкатулок, скриньок, хлібниць, підносів, панно. При створенні композиції на площині, де вимагається оформлення периметра ланцюжком або бордюром, неминуче постає необхідність повороту лінії орнаменту під кутом і оформлення куточка. Згадаймо, що лінії орнаментів ми ведемо від середини, симетрично розвиваючи малюнок вправо і вліво. Після того як лінії зійшлися, належить вирішити питання, як буде оформлятися куточок. Варіантів може бути дуже багато, і всі їх врахувати і розглянути неможливо, але все-таки деякі загальні питання спробуємо вирішити.
Будемо дотримуватися наших попередніх описів і спочатку розглянемо приклади простих поворотів ланцюжків (малюнок 4.46, 4.47). Повороти ланцюжків і бордюрів
На малюнку 4.46 дані умовні схеми поворотів:
малюнок 4.46 а — елемент або композиція елементів горизонтального ряду ланцюжка є одночасно й елементом вертикального ряду. Приклади такого оформлення приведені на малюнку 4.47 а, ж;
малюнок 4.46 б — вертикальний і горизонтальний ряди ланцюжків не мають загального елемента (малюнок 4.47 б, г, е, з, і);
малюнок 4.46 в — вертикальний і горизонтальний ряди ланцюжків об'єднуються самостійним елементом, що підкреслює форму кута, створюючи в ньому певний композиційний центр (малюнок 4.47 в, к). Повороти ланцюжків і бордюрів
При оформленні поворотів простих ланцюжків композиції не мають великої кількості варіантів оформлення, однак вони можуть допомогти і зіграти роль схем при розробці композицій поворотів інших видів орнаментів: складних ланцюжків і бордюрів (малюнок 4.48 а—і). Повороти ланцюжків і бордюрів Повороти ланцюжків і бордюрів
На малюнку 4.48 а поворот оформлений елементом, який одночасно входить у композицію вертикальної і горизонтальної ліній орнаменту, що відповідає схемі (рисунок 4.46 а).
На малюнку 4.48 б показаний поворот того ж орнаменту, що і в попередньому прикладі, але куточок має композиційне рішення, відмінне від композиції орнаменту.
На малюнку 4.48 в показаний приклад повороту бордюру. Композиція куточка небагато змінена в порівнянні з раппортом орнаменту, але близька до нього.
Приклади, розглянуті в двох останніх випадках, можна віднести до поворотів, оформлюваних за схемою, зазначеної на малюнку 4.46 ст.
На інших малюнках розглядаються деякі варіанти поворотів найбільш складних видів орнаментів — бордюрів з розетками (малюнок 4.48 р—та).
На малюнку 4.48 г, ж, і поворот бордюру здійснюється навколо елементів, які однаково вписуються в композицію як горизонтального, так і вертикального рядів орнаменту. Орнамент як би протікає через елемент, при цьому сприйняття горизонтального і вертикального рядів не змінюється.
На малюнку 4.48 д кутовий елемент розгорнуть під кутом 45°. Він перериває ритм і вертикального ряду та горизонтального, змушуючи погляд затриматися на цьому елементі. Такі незначні зміни часто вносять різноманітність у сприйняття композиції, посилюючи її художні особливості.
На малюнку 4.48 е, з показані ще два варіанти оформлення куточка на основі зміненого елемента композиції орнаменту.
Ви можете створити композиції кутових елементів бордюрів, використовуючи прості елементи та їх поєднання, які самі виділіть малюнку розетки або ланцюжків, наприклад віяло з трикутники, квадрати, ромби і т. д. Головне, щоб композиція куточка підтримувала загальну композицію бордюру і була нею в свою чергу підтримана.
Add comment