Існують паралельні і непаралельні складки, які в свою чергу поділяються на односторонні та зустрічні.
Односторонню складку можна закласти в ту або іншу сторону, однак, якщо утворений безперервний ряд з односторонніх складок, вони повинні бути закладені вліво, в напрямку застібки (малюнок 157). Зустрічні складки утворюються двома односторонніми складками, спрямованими одна до іншої (малюнок 158). Паралельні складки, показані на малюнок 159, закладені в різні боки від середини. Складки
Візьміть аркуш паперу розміром 17X40 див. Визначте ширину кожної складки і позначте обидва краї складки лініями, паралельними до лінії середини переду (малюнок 160). Складки
Візьміть інший аркуш паперу, по довжині рівний довжині базового лекала, а по ширині — ширині лекала плюс подвійна ширина складок. Проведіть вертикальну лінію середини переду базового лекала (малюнок 161). Потім проведіть вгорі горизонтальну лінію талії, а внизу — лінію низу. Складки
Паралельно лінії середини переду на відстані від неї, що дорівнює в даному випадку 3,5 см, відмітьте край першої складки. Позначте стрілкою напрямок, в якому треба закладати складку. Від цієї лінії відмітьте подвійну ширину смужки 1, щоб отримати глибину складки (два рази по 3,5 см, тонкі штрихові лінії). Закладена складка складається з трьох шарів тканини.
Так само позначте інші складки і пронумеруйте їх. Чітко позначте глибину кожної складки (хвиляста лінія зі стрілками) і закладіть їх так, як це роблять на тканини (див. малюнок 159).
Покладіть лекало зі складками на допоміжне лекало (див. малюнок 160), поєднуючи поверхня складок 1, 2 і 3 з відповідними смужками. Переведіть додаткову частину лекала (смужку 4) та виправте у разі необхідності верхню і нижню лінії. Лекало закінчено (див. малюнок 161). Ним можна користуватися для розкрою тканини.
Якщо складки на спідниці мають різну довжину, наприклад на спідниці з кокеткою (див. малюнок 147), то досить накреслити на лекалах складки найбільшої довжини і потім перенести на закриті складки дійсну лінію кокетки з допоміжного лекала.
Зустрічні паралельні складки показано на малюнок 162. Вони відрізняються від односторонніх тільки способом закладання.
Переведіть на аркуш паперу лекало, показане на малюнок 161. Пронумеруйте смужки (1, 2 і 3, 4). Потім згідно малюнок 162 позначте кожну лінію і поставте стрілки і хрестики в потрібних місцях. Складки
Перегніть папір по зовнішньому краю першої складки і помістіть цей згин поруч з лінією середини глибини складки. Потім перегніть папір по правому краю смужки 2 і вирівняйте згин з краєм смужки 1, тобто помістіть згин на ту ж саму штрихову лінію середини глибини складки. І нарешті, перегніть по лівому краю смужку 2 і закладіть його вліво на другу штрихову лінію. Розташуйте по цій же лінії правий край смужки 3 і т. д.
Отримане лекало повинно поєднуватися з допоміжним (див. малюнок 160).
На великому аркуші паперу проведіть пряму лінію середини переду, закріпіть на ній деталь 1.
Непаралельність складки — це такі складки, які мають на одному кінці більшу ширину, ніж на іншому (малюнок 163). Складки
Виконання зустрічних непаралельних складок включає в себе виконання складок і фалд.
Визначте ширину спідниці по лінії талії, необхідну для складок. Ця ширина буде залишатися постійною. Відкладіть відрізки, рівні ширині складок, починаючи від лінії середини переду (малюнок 164). Потім проведіть дві паралельні лінії вздовж лекала (для прикладу проведіть першу лінію на відстані 3 см від краю , а другу — на відстані 6 см від першого).
Розріжте лекало на смужки по проведених лініях. Покладіть смужки на інший аркуш паперу, поєднуючи бокові сторони, і розсуньте внизу до бажаної ширини. Щоб складки лежали добре, величину розширення слід приймати рівною половині ширини складки по лінії талії (для спідниці довжиною 70 см).
Для одиночної зустрічної складки, що є продовженням рельєфу від плечового зрізу, закладають фалди шириною 6-8 см при середній довжині спідниці 70 див.
Виконайте необхідне розширення (для прикладу 3 см, малюнок 165). Посередині кожної фалди проведіть штрихову лінію (новий край кожної складки). Пронумеруйте і розріжте лекало на деталі 1, 2 і 3 з товстим штриховими лініями.
Глибина розкльошених односторонніх і зустрічних складок , як і паралельних складок, повинна бути в два рази більше ширини.
Візьміть смужку 2 і переведіть її двічі вліво від смужки 1. Відзначте великим хрестом глибину отриманої складки, як показано на рисунок 166. Переведіть ще раз смужку 2, але на цей раз вона буде представляти поверхню другий складки.
Стрілки хвилястої лінії вказують напрям закладання складок. Складки
Користуючись смужкою 2, відмітьте обидві половинки глибини наступній зустрічної складки (одну для лівого краю деталі 2, а іншу для краю деталі, яка буде розміщена поруч). Смужку 3 не можна використовувати для побудови глибини останньої складки. Вона являє собою залишок зовнішню частину, а не поверхню складки.
Для перевірки лекала можна розкладати складки і порівняйте його з допоміжним лекалом (див. малюнок 165). На малюнок 166 тонкі штрихові лінії позначають внутрішні згини кожної половини глибини складки.
Якщо при виконанні складок немає зсуву ліній і точно запланована глибина складок, то їх згини повинні зійтися встик як на виворітній, так і на лицьовій стороні. Подрежьте у разі необхідності нерівності за лініями талії і низу, залишаючи складки закритими.
Односторонні непаралельні складки закладають в напрямку застібки.
Переведіть лекало, зображене на малюнок 166, два рази, щоб отримати цілісне переднє полотнище. Обведіть лінії глибини і ширини складок і закладіть всі складки в напрямку застібки. Глибина складок повинна відкладатися точно, тобто внутрішній згин кожної складки повинен прилягати до краю сусідній складки, як при виконанні паралельних складок

Add comment