Візьміть аркуш паперу, по довжині рівний довжині рукава плюс 10 см і шириною дорівнює ширині рукава плюс 20 див.
1. Ширина рукава. На відстані 20 см від верхнього краю аркуша паперу проведіть горизонтальну лінію (малюнок 168), рівну по довжині міркою обхвату руки на рівні пройми плюс 6 см (для прикладу 29 +6 =35 см ). Проведіть дві вертикалі В і B1 через кінці лінії А. Побудова креслення основи рукава
Лінія, що вказує напрямок частковій нитки і відповідає напрямку плечового шва ліфа. Вона паралельна лінії ям В і B1 і розташована на відстані 1/3 ширини рукава від лінії В 1 (35:3=11,5 см). Замість 11,5 см приймають 11,6 див.
Продовжите лінію З догори від лінії А також на відстань, рівну 1/3 ширини рукава, і поставте точку С1.
2. Довжина рукава. Від точки З, відкладіть вниз мірки довжини руки до ліктя і довжини руки до зап'ястя і проведіть на цьому рівні горизонтальні лінії D і Є. З першої мірки відніміть 0,5 см (34-0,5=33,5 см), а з другої — 1 см (60-1=59 см). Це зменшення пов'язане з тим, що мірки знімають в похилому напрямку по зігнутій руці, а потім переносять їх на пряму лінію креслення.
На лінії В позначте точку зниження кінця оката рукави і позначте її цифрою 2 (для прикладу цю точку розташуйте на 2 см вниз від лінії А).
Лінія оката рукава повинна проходити між лініями В і B1 через точку С1 Точка 2 (малюнок 169) знаходиться в нижній частині оката рукава. Відстань від точки 2 до лінії А — величина змінна, тому вона обведена квадратом на відміну від постійних цифр, обведених гуртками. Побудова креслення основи рукава
Наприклад, для обхвату руки на рівні пройми, рівного 29-34 см, ця величина дорівнює 2 див. При збільшенні обхвату на кожен сантиметр величина зростає на 0,1 см (але всього не більше ніж на 2,5 см). При зменшенні обхвату (від 29 см) на кожен сантиметр цю величину відповідно зменшують на 0,1 см (але не менш ніж на 1 см). Так, при обхваті руки, що дорівнює 24 см, ця точка розташована нижче лінії Л на 1,5 см. при обхваті, що дорівнює 39 см, на відстані 2,5 див.
3. Окат рукава. Розділіть навпіл відстань між точкою С1 і лінією А і від отриманої точки відкладіть вниз 1 див. Через нову точку Про проведіть горизонтальну штрихову лінію F (11,6:2=5,8+1=6,8 см).
Розділіть навпіл обидва прямих кута, утворених лініями З та F .
Для побудови лінії оката рукави, починаючи від точки Про, відкладіть по похилій штрихової лінії праворуч відстань С1О плюс 0,5 см (6,84-0,5=7,3 см). По лінії F вправо від точки Про відкладіть відстань,Щодо плюс 1,5 див. (6,8+l,5=8,3 см).
На похилій штрихової лінії зліва відкладіть відстань С1О (6,8 см). По лінії F вліво від точки Про відкладіть відстань С1О плюс 3 см (6,8+3=9,8 см).
По лінії А ліворуч, починаючи від лінії, відкладіть відстань С1О плюс 7,5 см (6,8+7,5=14,3 см).
Проведіть лінію оката через отримані точки від лінії B1 до лінії, біля якої зробіть невеликий прогин (0,5-0,7 см), як показано на рисунок 169.
Для руки з обхватом на рівні пройми, що дорівнює 34-35 см, потрібно збільшити лінію оката зліва від лінії на 0,5-1 см по лінії F і трохи менше — по лінії А. Для руки з обхватом більше 40 см збільшення може бути до 2 см, що виявляється на примірці.
Перевірте відповідність оката рукава проймі. Для перевірки довжини оката рукава виміряйте сантиметровою стрічкою лінії оката і пройми ліфа. Порівняйте обидва вимірювання. Довжина лінії оката рукава повинна бути більше периметра пройми на 3,5-6 см в залежності від обхвату руки. Для рукава, наведеного в прикладі, довжина оката дорівнює 46 см, а периметр пройми базового лекала — 42 см, що на 0,5 см більше величини, наведеної в таблиці. Це незначне відхилення цілком допустимо.

Надлишок тканини по лінії оката називається посадкою. Від величини посадки залежить зовнішній вигляд рукава. Якщо посадка велика, рукав буде більш пишним, якщо мала, рукав буде щільно облягати руку і заважати руху.
Невідповідність оката рукава проймі можна усунути, користуючись їхньою залежністю, виведені емпіричним шляхом і представленої в табл. 3.
Розглянемо приклади застосування цієї контрольної таблиці.
Побудова креслення основи рукава
Пройма велика. Наприклад, обхват руки по лінії пройми дорівнює 29 див. Якщо пройма дорівнює 43 см, вона дуже велика, так як за табл. 3 даному обхвату руки відповідає пройма у 41,5 див. Значна невідповідність зазначених розмірів може виникнути з трьох причин: 1) невірно зняті мірки (обхват руки на рівні пройми); 2) особливість статури (малий периметр суглобової зв'язки і товста рука, або навпаки); 3) невірно вычерчена лінія пройми. Виправляють положення наступним чином.
Перше рішення. Уточніть вимірювання обхвату руки і подивіться чи не підійде рука обхватом в 30 см (див. табл. 3). Для руки, непропорційно тонкої порівняно з фігурою, можна збільшити цю мірку, щоб поліпшити пропорції виробу.
Друге рішення. Мірка обхвату руки знята вірно, але рукав хочуть зробити трохи вже. У цьому випадку потрібно зменшити периметр пройми, для чого зменшують поглиблення пройми.
Третє рішення. Збільште трохи мірку обхвату руки і злегка змініть пройму. Побудова креслення основи рукаваПобудова креслення основи рукава Побудова креслення основи рукава Побудова креслення основи рукава Пройма мала. Наприклад, обхват руки у верхній частині становить 32 див. Пройма повинна бути дорівнює 45,5 см (див. табл. 3), а вона в даному прикладі становить 43 див. По периметру пройми не вистачає 2,5 див.
Перше рішення. Перевірте, чи правильно знята мірка рук. Виходячи з табл. 3 проймі, що дорівнює 43 см, відповідає обхват руки рівний 30 див.
Друге рішення. Якщо мірка обхвату руки знята вірно, зробіть додаткову посадку по окату або закладіть виточку на нижній половинці рукави, як зазначено на малюнок 173.
Третє рішення. Якщо мірка обхвату руки знята правильно і не хочуть збільшувати посадку по окату рукава, потрібно переробити відповідно пройму (розширити ліф по лінії бічного шва або поглибити пройму).
Четверте рішення. Зменшіть трохи мірку обхвату руки, щоб не переробляти пройму.
На малюнок 170 дано побудова креслення основи рукава.
4. Нижня частина (половинка) рукави. Нижня частина рукава обмежена зліва лінією Ст. По лінії D, починаючи від лінії, відкладіть величину вигину нижній частині рукава (звану нижче постійною величиною), до якої додайте 1 см (для прикладу 2+1=3 см). Ця величина, що дорівнює при даному об'ємі 2 см, на кресленні укладена в квадрат зі словами. Надбавка до неї укладена в гурток.
По лінії Е зліва відкладіть постійну величину плюс 2 см (2+2=4 см). Проведіть лінію переднього зрізу нижньої частини рукава, злегка згинаючи її на рівні лінії D.
5. Верхня частина (половинка) рукави. Верхня частина рукава обмежена лінією B1.
Перенесіть на креслення вказані на малюнку величини і проведіть передню лінію верхньої частини рукава. Лінія згинається вище лінії ліктя на постійну величину. Це потрібно для того, щоб компенсувати скорочення внизу передньої лінії верхній частині.
Новий рівень лінії ліктя рукави позначено штриховою лінією.
6. Лінія ліктьового зрізу рукава. Ця лінія починається від рівня ширини спини, проходить через найбільш виступаючу точку ліктя і закінчується біля зап'ястя.
По лінії А, починаючи від лінії, відкладіть третю частину ширини рукава, поставте точку о (для прикладу 35:3=11,6 см). Для знаходження точки, через яку повинна проходити лінія ліктя, відкладіть від точки про вправо десяту частину отриманої величини (1,16 см).
Виміряйте відстань від отриманої точки до лінії (часткова нитка) і, зменшивши його на 2 см, відкладіть отриманий відрізок по лінії D, починаючи від лінії (див. цифру 2 в гуртку).
Починаючи від лінії D, з'єднайте обидві отримані точки похилою прямою лінією, триває до лінії оката рукава.
7. Низ рукава. Ширину рукава внизу розраховують, як для класичного рукава. По лінії Е вліво від лінії З відкладіть 3,5 див. Отриману точку з'єднати прямою лінією з кінцем лінії переднього зрізу і з точкою перетину лінії ліктьового зрізу з лінією D. Виміряйте ширину рукава на рівні лінії ліктя від лінії переднього зрізу нижній частині рукава до лінії ліктя. По лінії Е відкладіть цю величину, зменшену на 2 см вправо від лінії переднього зрізу нижній частині рукава.
З'єднайте отримані точки з лінією ліктя прямою лінією, продовжите її униз, зрівнюючи обидва ліктьових зрізу рукава. Ця лінія перетинає лінію Е. Проведіть лінію низу нижньої частини рукава, як показано на рисунку.
8. Посадка по лінії оката рукава. Надлишок тканини по окату рукава призначений для посадки, що забезпечує природну опуклість рукава в області плеча. Посадку розподіляють між надсечками по лінії оката, розташованими на відстані 8 і 8,5 см від лінії (малюнок 171).
Довжина лінії оката рукава між надсечками після виконання посадки повинна бути дорівнює 15 див Решту посадки розподіліть вниз від надсечек. Якщо мода вимагає яскраво вираженою посадки, то між надсечками буде більше збірок; іноді для цього рукав в області оката розширюють.
9. Виточки по лінії ліктя. При розкрої рукави, складається з однієї деталі (див. малюнок 170), досить зробити виточку від рівня лінії ліктя до низу рукава.
По лінії оката роблять додаткову невелику виточку (див. малюнок 171) для додання форми ліктьовому шву. Для цього по лінії оката в ту й іншу сторону від лінії ліктьових зрізів відкладіть по 0,5 см і відмітьте отримані точки надсечками. Від цих надсечек проведіть злегка опуклі лінії довжиною 5-6 див.
Зрівняйте довжину обох сторін виточок по правій стороні, потім отриману точку з'єднати плавною зігнутою лінією з лінією оката нижній частині рукава.
Довжину виточки відмітьте надсечкой. Ця витачками може бути тільки продовженням ліктьового шва (в рукавах з двох частин).
Для рукава, що складається з однієї частини, часткову нитка позначають по лінії С. В рукаві з двох частин потрібно вказати часткову нитка на обох частинах. Якщо креслення виконане правильно, то точки, розташовані біля лінії оката і низу, віддалені від переднього зрізу нижній частині рукава на рівній відстані, повинні лежати на частковій нитки (див. малюнок 171, хвилясті стрілки).
Ширина рукава по лінії D повинна бути дорівнює міркою обхвату руки по лінії ліктя плюс припуск, який дорівнює не менше 5-6 см (29+5=34 см ).
Припуск по лінії ліктя залежить від величини мірки: припуск дорівнює 5-6 см для обхвату руки по лінії ліктя до 34 см; 6,5 см — для обхвату руки від 35 до 37 см; 7 см — для обхвату руки від 38 до 39 см; 8 см — для обхвату руки 40 см і більше.
Якщо розширення рукава недостатньо, потрібно зробити ліктьові зрізи більш опуклими, як показано на рисунок 172 (суцільні лінії). Отримані точки на лінії ліктя з'єднайте з кінцем виточки по окату рукава плавними лініями, потім продовжите лінії вниз, як показано на рисунку.
Якщо розширення рукава велике, приберіть зайву ширину рукава по лінії D порівну з кожної частини рукава (малюнок 173). З'єднайте отримані точки злегка вигнутими лініями з вытачкой по окату рукава.
Потім продовжите лінії вниз.
Якщо зменшення ширини рукава невелике, слід зберегти ширину його верхній частині. Іноді необхідно зробити невелике додаткове розширення рукава у верхній частині, якщо рука має помітну повноту в цьому місці.
Якщо довжина оката рукава не відповідає проймі, необхідно зробити по окату маленьку спеціальну виточку, показану на малюнок 173 штриховими лініями.
Add comment